Καθαρισμοί Τζακιών

Καθαρίζουμε το τζάκι και την καμινάδα σας χωρίς την παραμικρή σκόνη και βρωμιά !

Μαζεύουμε όλα τα κατάλοιπα του καθαρισμού, με ειδική ηλεκτρική σκούπα για στάχτες. Κάνουμε νοικοκυρεμένη δουλειά, χωρίς να λερώνουμε το χώρο σας.

Όταν λέμε καθαρισμό καμινάδας, εννοούμε την απομάκρυνση των καταλοίπων της καύσης, που επικάθονται στα τοιχώματα και εμποδίζουν την φυσιολογική λειτουργία του τζακιού.

Ο καθαρισμός της καμινάδας πρέπει να γίνεται ιδανικά στο τέλος της χειμερινής περιόδου για να αποφεύγονται οι μυρωδιές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και για να είναι ευκολότερη η απομάκρυνση των καταλοίπων.

Συντήρηση και καθαρισμό δε χρειάζονται μόνο τα μηχανικά μέρη του τζακιού, αλλά και η καπνοδόχος που αποτελεί βασικό λειτουργικό τμήμα. Όταν το τζάκι μας δεν τραβάει ( καπνίζει ), δηλαδή δεν αναπνέει σωστά, σημαίνει ότι θέλει καθαρισμό γιατί τα κατάλοιπα της καύσης έχουν φράξει τη δίοδο του αέρα και δεν επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του.


Υπηρεσίες Καθαρισμού Τζακιών